یجاکو

فروشگاه اختصاصی تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور

فروشگاهی مخصوص تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور

تیم یجاکو برای حل مشکل فروش بدون پورسانت تولیدکنندگان و واردکنندگان عزیز با استفاده از تیمی جوان شروع بکار نموده که بعد از احراز هویت،فروشگاه اختصاصی در اختیار آنان قرار میدهد که از فروش محصولات عزیزان هیچ پورسانتی به یجاکو تعلق نمیگیرد.تیم یجاکو مسئولیت خود را توسعه روزافرون پلتفرم و رفع تمام مشکلات آن میداند.

راه های ارتباطی ما:

09120795911

تماس با ما
مشتری مداری

پشتیبانی

سیاست حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان بدون توجه به اصل مشتری مداری امکان پذیر نمیباشد به همین خاطر یجاکو تیم پشتیبانی پلتفرم و همچنین پشتیبانی اختصاصی محصولات را برای ارائه هرچه بهتر این امر در نظر گرفته است.