استارتر
شروع
رایگان
5 محصول
صفر درصد کمیسیون
فعال تا یک ماه بعد از اولین فروش
عدم امکان استفاده از پکیج بوستر
پرمیوم
بهترین
تومان 80000 ماهانه
بینهایت محصول
صفر درصد کمیسیون فروش
انتشار تیزر تبلیغاتی فروشنده در شبکه های اجتماعی یجاکو
امکان استفاده از پکیج بوستر
6 ماهه
تخفیفی
تومان 400000 6 ماهه
بینهایت محصول
صفر درصد کمیسیون فروش
انتشار تیزر تبلیغاتی فروشنده در شبکه های اجتماعی یجاکو
امکان استفاده از پکیج بوستر
سالانه
تخفیفی
تومان 800000 سالانه
بینهایت محصول
صفر درصد کمیسیون فروش
انتشار تیزر تبلیغاتی فروشنده در شبکه های اجتماعی یجاکو
امکان استفاده از پکیج بوستر